KONFEDERACIJA SLOBODNIH SINDIKATA - vesti

30.03.2011.

 

ЗАКЉУЧЦИ СА ОСМЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ КОНФЕДЕРАЦИЈЕ

 • Социјално-економски положај запослених у јавном сектору, великим државним системима и финансијском сектору је достигао најнижи ниво од 2000-те године када је Србија кренула путем демократских промена. Незадовољство запослених у овим секторима се прелило у борбу за очување наших стечених права, а ова борба нема алтернативу.
   

 • Социјални сукоби државе са синдикатима, који се последњих година дешавају у Србији, су последица одсуства свести и жеље власти да успостави социјални дијалог на здравим основама, јер синдикате не види као један од кључних носилаца друштвено-економских промена у времену транзиције која најтеже погађају раднике. Са друге стране, синдикати имају морално право и обавезу да штите интересе света рада и Конфедерација ће бити доследна у томе.
   

 • Приватизација стратешких сектора које покрива Конфедерација не сме да се спроводи без активног укључивања синдиката, шире друштвене јавности и поштовања и заступања општих националних интереса.
   

 • У постојећем социјално-економском савету седе нерепрезентативни социјални партнери који немају кредибилитет да представљају ни запослене ни послодавце, а самим тим немају ни утицај на одлуке којима управља искључиво Влада Републике Србије. Њихове одлуке и споразуми, који буду у супротности са интересима радника, неће бити обавезујући за запослене у секторима које покрива Конфедерација.
   

 • Конфедерација слободних синдиката је доказала да је једини репрезентативни представник запослених у државном и јавном сектору. Призната нам је репрезентативност у једанаест грана, од којих су неке од стратешког значаја за Србију и на крају су испуњени сви законски услови за репрезентативност централе на нивоу Републике. Тражимо од Министра за рад и социјалну политику да званично донесе решење о репрезентативности Конфедерације на нивоу Републике Србије, или ћемо покренути питање његове одговорности.

СКУПШТИНА КОНФЕДЕРАЦИЈЕ СЛОБОДНИХ СИНДИКАТА